Terapia bazalna Polanów

Terapia bazalna Polanów

1 marca, 2019 0 przez Doradca Finansowy

Edukacja osób z wielką niepełnosprawnością sprzężoną do nowa była sprawą marginalizowaną. W ostatnich latach można zaobserwować korzystne zamiany w współczesnym obszarze. Powstaje coraz nic nowych Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i nauk, które cierpią na potrzeby rozwojowe tej części dzieci i młodzieży dzięki tak dobranej ofercie terapeutycznej, edukacyjnej, rehabilitacyjnej i opiekuńczej i dobrej infrastrukturze.

Terapia bazalna Tychowo

 

Część uczniów z inicjatyw zdrowotnych nie może tworzyć obowiązku szkolnego na obszarze placówki oświatowej. Wówczas podopieczny otoczony jest nauczaniem indywidualnym wprowadzanym w zakładu rodzinnym. Wśród uczniów realizujących obowiązek szkolny poza metodą są dzieci wymagające stosowania procedur medycznych, tj. dializowane, korzystające zawsze lub czasowo z respiratora lub/i żywienia medycznego z użyciem sondy, oddychające za pomocą rurki tracheostomijnej i chcące regularnego oczyszczania dróg oddechowych, a oraz inni hospitalizowani pacjenci.

 


Adresaci stymulacji bazalnej

Samą z technologii terapii osób z wielką niepełnosprawnością intelektualną, których rozwój fizyczny nie przekroczył piątego miesiąca wieku rozwojowego a poznawczy – dwunastego, jest stymulacja bazalna – koncept pedagogiczny stworzony przez prof. Andreasa Fröhlicha. Metoda stymulacji bazalnej przydatna jest zarówno w karierze z dziećmi i młodzieżą dotkniętą niepełnosprawnością będącą produktem czynników prenatalnych i okołoporodowych, jak także z osobami odpowiedzialnymi, które wskutek wypadku uległy ciężkim uszkodzeniom neurologicznym, a więcej w terapii chorób neurodegeneracyjnych i do grona rolom w okresie terminalnym.
Jak wykorzystać stymulację bazalną w szkoleniu indywidualnym?

zobacz również czy anemia sierpowata jest uleczalna

Osoba z wielką niepełnosprawnością sprzężoną kontaktuje się przez ciało, całym sobą. Brak odczuwania naszego ciała, do którego zarządza już sześciogodzinne całkowite unieruchomienie wprowadza zatrudnionego w stopień na obrzeżu snu i czuwania, w którym samoświadomość i świadomość tego, co go zawiera, stopniowo zanika. Postępowanie w takim trwanie może stać się codziennością osób z odpowiednimi uszkodzeniami neurologicznymi, zaś w efekcie iść do bierności i apatii. Terapia bazalna leczy w doborze odpowiedniej prac do aktywności i spokoju, umożliwia zorganizowanie aktywności własnej dziecka przez poszukiwanie możliwych metod i pokazanie właściwych materiałów, wspiera podopiecznego w charakterze realizacji podstawowych czynności pielęgnacyjnych, modeluje sposób radości i wpływa na wzrost komunikacyjny i poznawczy dziecka.
Terapia bazalna a regulacja oddechu

Tym, co w terapii bazalnej przynosi uczniowi wiele korzyści, jest stymulacja somatyczna – zrytualizowana stymulacja dotykowa ciała i/lub twarzy, która przez pewny, przewidywalny schemat zapewnia podopiecznym poczucie bezpieczeństwa, idąc do obniżenia napięcia mięśniowego, relaksacji i regulacji oddechu. To niebywale ważna strefa, zważywszy na często będącą u dzieci skoliozę prowadzącą do trudności oddechowych.

Źródło artykułu: Stymulacja bazalna Andreasa Fröhlicha

 

Terapia bazalna Tychowo