Lombard Borne Sulinowo

Lombard Borne Sulinowo

13 lutego, 2019 0 przez Doradca Finansowy

Przedsiębiorca zamierzający otworzyć lombard musi mieć odpowiednim kapitałem oraz zapleczem finansowym, dzięki którym będzie w bycie przekazywać środki pieniężne rolom w sprawie, które będą chciały takowe środki pozyskać w zmian za danie rzeczy ruchomej pod zastaw.

Lombard Barlinek

Ogólna charakterystyka działalności

Lombard jest instytucją polecającą się udzielaniem pożyczek gotówkowych pod zastaw. Atrakcją jest źródło nazwy „lombard”, która pojawiła się w średniowieczu w zachodniej Europie dzięki włoskim bankierom.

Lombard online

Lombard online

Na której zasadzie lombard udziela pożyczki i komu?

Pożyczkę w lombardzie może wziąć każdy, nawet osoba, jaka nie ma zdolności kredytowej w banku, jest dłużnikiem, a nawet jest potrzebę komorniczą i złą przeszłość kredytową BIK. Pożyczka udzielana jest pod zastaw jakiejś ruchomości (pewno zatem być samochód, sprzęt RTV i AGD, biżuteria, akcesoria, zegarki ect.) lub papierów wartościowych.

Umowa zawarta z lombardem jest faktem składającym się na przepisach wprowadzonych w Przepisie cywilnym, określającym podpisywanie umów na samodzielnej zasadzie. Umowa taż jest zbliżona do umów pożyczkowych z ostatnią zawsze różnicą, że zwrot takiej pożyczki jest zabezpieczony zastawem. Każda umowa lombardowa zdana jest z dwóch grup:

– pierwsza stronę zgody z lombardem zawiera warunki przyznawanej pożyczki, kwotę wraz z jej oprocentowaniem oraz czas spłaty pożyczki,
– pozostała grupa lombardowej umowy określa sposób, w jaki dana pożyczka zostaje zabezpieczona (więc w ostatniej grupie zmniejsza się opis „rzeczy ruchomej”, która jest pod tam w lombardzie upoważniając tym samym właściciela lombardu udzielającego pożyczkę do potencjalnej sprzedaży problemu w sprawy gdy pożyczka nie zostanie przekazana we wcześniej ustalonym terminie).

lombard w warszawie

lombard w warszawie

W przypadku konieczności sprzedaży zastawionego przedmiotu, wierzyciel z uzyskanej kwoty w liczby kolejności zaspokaja spłatę umowy, natomiast kwotę uzyskaną ponad dług (tzw. nadwyżkę) powinien zwrócić innej części umowy, czyli właścicielowi oddającemu przedmiot pod zastaw. Istotną sprawą jest fakt, iż pierwotny właściciel przedmiotu zawierając umowę z właścicielem lombardu, umieszcza na tegoż prawa do sprzedaży tej prace.

Przedsiębiorca zamierzający otworzyć lombard musi mieć odpowiednim kapitałem oraz zapleczem finansowym, dzięki którym będzie w bycie przekazywać środki pieniężne rolom w sprawie, które będą chciały takowe środki pozyskać w zmian za danie rzeczy ruchomej pod zastaw. Inną istotną rzeczą jest ubezpieczenie kanału zbytu przedmiotów pochodzących z przeterminowanych umów pożyczkowych. Prowadzenie lombardu on-line jest uciążliwe ze powodu na fizycznie wymienny charakter działalności (pozostawienie przedmiotu w zmian za środki pieniężne).

Praktyka pokazuje, że lombardy chętniej czerpią z opcji zawarcia, z konsumentem, umowy opartej na aukcji rzeczy. Polega więc na tym, że osoba chcąca pożyczyć jakąś kwotę w zmian za praca ruchomą, przenosi własność do ostatniej dziedziny bezpośrednio na właściciela lombardu. W takiej umowie, możliwość odzyskania przedmiotu zastawionego jest po odstąpieniu od umowy a po cenie tzw. odstępnego.

WAŻNE

Od dnia 11.04.2016 lombardy udzielające pożyczek w skóry kredytu konsumenckiego (czyli również udzielenie pożyczki pod zastaw oraz zawarcie umowy pożyczki pod zastaw) są uznawane za energii będące instytucjami pożyczkowymi. Tworzy się z ostatnim potrzeba prowadzenia kampanii w budowie prawnej odpowiadającej przepisom – czy dana firma powinna być spółką akcyjną bądź również spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą odpowiedni kapitał zakładowy nie mniejszy niż 200 000 złotych.

Duże jest wtedy, iż umowa kupna/ sprzedaży z prawem do odkupu, w świetle samej ustawy o kredytach konsumenckich, nie jest umową pożyczki i dlatego wymienione powyżej powody jej nie dotyczą.

Jakie trzeba spełnić warunki zakładając lombard?

Polskie przepisy nie regulują w dziwny i jednakowy sposób wszystkich sprawie połączonych z prowadzeniem lombardu. Przy zachowaniu takiej firmy kojarzy się jedynie ogólne przepisy wprowadzone w Przepisie cywilnym, które skręcają się z firmami pożyczkowymi. W związku z obecnym, zakładając lombard nie ma potrzeby pozyskiwania jakichś zezwoleń, koncesji, czy chociażby wpisów do jakichś rejestrów. Niezbędne będzie tylko zarejestrowanie działalności finansowej czy gdy wysoce wspomniano założenie firmy z ograniczoną odpowiedzialnością/ akcyjnej, w sukcesie jeżeli będą zawierane umowy pod zastaw/ umowy pożyczki.

Lokalizacja

Każdy sklep wymaga dobrej lokalizacji, a w szczególności lombard. Warto pochylić się ponad tą myślą i bardzo przystąpić do rzeczy. Zamożne i ciepłe dzielnice nie będą tutaj dobrym wyborem, bardziej eleganckie mogą ujawnić się dzielnice kumulujące duże skupiska ludzi posiadających ograniczone lub przeciętne dochody. Wybór lokalu nie jest naznaczony specjalnymi kryteriami odgórnie, dlatego przyszły przedsiębiorca trzyma w ostatniej rzeczy wolną rękę. Należy pamiętać tylko o odpowiednim zabezpieczeniu miejsca wykonywania działalności ze powodu na zwiększone ryzyko kradzieży. Przy zatrudnianiu pracowników także nie potrzebujemy żadnych nadzwyczajnych uprawnień. Dobrze jednak, aby osoba zatrudniana była podstawową wiedzę powiązaną z rzeczoznawstwem, wyceną rzeczy ruchomych będących zastawem oraz była smykałkę kupiecką.

Rejestrując działalność wspominaj o PKD

Głównym numerem PKD dla lombardu jest numer 64.92.Z (Inne formy udzielania kredytów).

„Podklasa ta zawiera pracę powiązaną z pomocami finansowymi dotyczącymi przede wszystkim udzielania kredytów przez instytucjenie objęte pośrednictwem pieniężnym, tj.:

• udzielanie kredytów konsumpcyjnych,

• finansowanie handlu międzynarodowego,

• zapewnienie długoterminowego finansowania działalności przemysłowej,

• pożyczki pieniężne poza systemem bankowym,

• udzielanie kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje,nieprzyjmujące depozytów,

• udzielanie pożyczek pod zastaw (np. działalność lombardów).

Podklasa taż nie obejmuje:

• udzielania kredytów mieszkaniowych przez specjalne instytucje przymujące depozyty, sklasyfikowanego w 64.19.Z,

• leasingu operacyjnego, sklasyfikowanego w zasięgu 77 w normalnych podklasach według rodzaju dzierżawionych dóbr,

• pracy związanej z przyznawaniem dotacji przez agencje członkowskie, sklasyfikowanej w 94.99.Z.”

(Źródło: http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd/5,2,1485,finansowa-dzialalnosc-uslugowa-z-wylaczeniem-ubezpieczen.html)

Zobacz lombard Warszawa

W współzależności od tradycyjnej formy prawnej prowadzenia lombardu, rejestracji robimy w CEIDG (działalności gospodarcze oraz firmy cywilne) bądź w KRS (tu stawiamy się w przypadku spółek jawnych, spółek akcyjnych czy te komandytowych.