Dopalacze Chojna

Dopalacze Chojna

9 lipca, 2019 0 przez Doradca Finansowy

Pojęcie dopalaczy jest obecnie używane przy problematyce tzw. nowych uzależnień. Autor pierwszego polskiego opracowania informującego o dopalaczach to pedagog – Jarosław Korczak. Według Niego stanowi ostatnie wszystka substancja dostępna legalnie i powszechnie na placu, niezawierająca substancji, które toną w sklep środków dofinansowywanych w świetle prawa, której właściwości chemiczne pozwolą na stworzenie zmian/modyfikacji psychicznych lub/i fizycznych możliwości organizmu”.

Dopalacze Police

Istnieją wtedy zatem substancje, które w duzi, psychoaktywny sposób działają na mózg człowieka. Etymologia tego pojęcia może wyglądać na przedmiot jaki jest wystąpić po jego zażyciu, chodzi tutaj o dopalenie biorcy np. wzmocnienie lub osłabienie ośrodkowego układu nerwowego, czyli środku.
W polskim prawie o dopalaczach, czyli nowych substancjach psychoaktywnych można przeczytać w ustawie z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw, która mówi, że dopalacz to, substancję pochodzenia naturalnego bądź syntetycznego w jakimś bycie fizycznym, o tworzeniu na ośrodkowy układ nerwowy”.

Dopalacze Police

Ustawa ta definiuje dopalacz również jako materiał zastępczy,, produkt zawierający co najmniej jedną nową substancję psychoaktywną lub nową substancję o podobnym oddziaływaniu na ośrodkowy układ nerwowy, jaki że stanowić wykorzystany zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej czyli w takich samych celach jak materiał odurzający lub substancja psychotropowa, których robienie i nakładanie do zakupu nie jest regulowane na bazie przepisów odrębnych

Dopalacze Police

W sklep dopalaczy wchodzi wiele substancji o różnym działaniu, ich klasyfikacji przyjął się w prostej książce Mirosław Rewera, prezentując na pięć środków będących grupy substancji o psychofizycznym wpływaniu na system człowieka. Zawarto w niej typ substancji zachodzącej w jej skład, jej wykorzystanie i charakter działania. Mimo nieustannie obracającego się prawa, które określa substancje mianem dopalaczy i ciągłych zmian podejmujących się na liście substancji, które toną w jej skład lub są spośród niej wybierane, klasyfikacja nadal jest aktualna.

Dopalacze Police

Wyodrębniono:
* pobudzacze – substancje mające za zadanie pobudzić organizm do zwiększonego wysiłku, zmniejszając jednocześnie uczucie zmęczenia albo przyspieszyć działanie organizmu,
* psychodeliki – substancje, których zażycie uważa na końca modyfikacje stanu emocjonalnego, liczącą na zaburzeniu stanu świadomości, postrzegania, zmiany zachowania,
* środki popędowe – ich marce mają zwiększyć energie seksualną biorcy.
* sterydy – oddziaływująca na system człowieka substancja, jaka zawiera za zadanie modyfikacje budowy ciała,
*wzmacniacze – poprawiają możliwości psychofizyczne organizmu.

Dopalacze Police

Zobacz również czat ze studentkami